تصفیه خانه بویین و میاندشت - استان اصفهان

درباره پروژه

این پروژه شامل احداث مدول  دوم(طرح توسعه) تصفیه خانه فاضلاب شهر  بویین و میاندشت استان اصفهان  بوده که شامل اجرای  برکه های بی هوازی،لاگون های هوادهی،لاگون های ته نشینی اختیاری و برکه اختیاری،لوله گذاری بین واحدها، حوضچه های ورودی،خروجی،اجرای  منهول ها،احداث ساختمان اداری ،سرایداری،انبار تهیه و نصب کلیه تجهیزات الکترومکانیکال تصفیه خانه و محوطه سازی کل سایت می باشد.

لازم به توضیح است کلیه لاگون های هوادهی می بایست با ژئومبران و ژئوتکنیکال پوشیده و سپس روی آن لاینینگ بتنی صورت می پذیرفت.این پروژه در سال 1397آغاز و در سال 1399 به اتمام رسید و در حال حاضر این شرکت در حال اجرای مدول سوم تصفیه خانه می باشد.

درصد پیشرفت

100%
تصفیه خانه بویین و میاندشت

تاریخ شروع عملیات اجرایی: 1397

تاریخ خاتمه عملیات اجرایی: 1399

گالری تصاویر پروژه