لیست پروژه های در حال اجرای سازه های دریایی

  • اسکله شیلات آبادان

    سال شروع به کار پروژه: 1401

    کارفرما: سازمان شیلات ایران

    محل اجرا: استان خوزستان

درصد پیشرفت

5%