تصفیه خانه بیمارستان‌های ولایت و پورسینا رشت

درباره پروژه

این پروژه شامل ساخت ابنیه واحد های فرآیندی شامل ایستگاه پمپاژ،مخازن ته نشینی و کلرزنی،مخازن هوادهی،اتاق کنترل واحد چربی گیر  و هافم وتهیه و نصب تجهیزات مکانیکی ، الکتریکی ،ابزار دقیق و محوطه سازی و محصور کردن محوطه و همچنین راه اندازی کامل سیستم تصفیه خانه و بهره برداری و راهبری آزمایش تصفیه خانه برای بیمارستان جنرال پورسینای رشت و بیمارستان فوق تخصصی سوانح سوختگی ولایت رشت به مدت 12 ماه بطور کامل و آموزش کارفرما به مدت 3 ماه و همچنین اخذ تاییدیه ملی زیست محیطی از سازمان حفاظت محیط زیست ایران می  باشد.

این پروژه در سال 1395 آغاز و در سال 1398 با عملیات بهره برداری و نگهداری یکساله به اتمام رسید.

درصد پیشرفت

100%
تصفیه خانه بیمارستان‌های ولایت و پورسینا رشت

تاریخ شروع عملیات اجرایی: 1395

تاریخ خاتمه عملیات اجرایی: 1398

گالری تصاویر پروژه