تجهیز و نوسازی و احداث شبکه کانال های اراضی قورتان - استان اصفهان

درباره پروژه

این پروژه شامل عملیات تجهیز و تسطیح دقیق اراضی و نوسازی اراضی به مساحت 110 هکتار و همچنین اجرای راه دسترسی به طول 22 کیلومتر و اجرای کانال های درجه 2 و 3 به مقطع ذوزنقه ای شکل به طول تقریبی 22 کیلومتر و همچنین اجرای کانال زهکش به طول 11 کیلومتر می باشد.

لازم به توضیح است کلیه عملیات تجهیز توسط دستگاه های لیزری با دقت 1 میلی متر انجام پذیرفت همچنین کلیه عملیات مربوط به سازه های آبگیر تقسیم،کالورت و ...و همچنین نصب دریچه های کشویی مربوط به سازه های مذکور و نیز توسط این شرکت انجام پذیرفت.

این پروژه در سال 1389 آغاز و در سال 1391 به اتمام رسید و توسط معاون محترم وزیر جهاد کشاورزی افتتاح گردید.

این شرکت موفق به دریافت لوح تقدیر از کارفرما و بهره بردار پروژه گردید.

درصد پیشرفت

100%
qoortan

تاریخ شروع عملیات اجرایی: 1389

تاریخ خاتمه عملیات اجرایی: 1391

گالری تصاویر