معاونین و مدیران ارشد شرکت عمران اندیش

معاونت ها

محمود بخشی

محمود بخشی

معاون فنی و مهندسی

حمیدرضا خامنه

حمیدرضا خامنه

معاون بازرگانی و پشتیبانی

محمود بخشی

محمود بخشی

سرپرست معاونت اجرایی

آزیتا علیزاده

آزیتا علیزاده

معاون مالی

 • معاونت ها


  نام و نام خانوادگی 
   مدرک و رشته تحصیلی
   سمت
  تلفن داخلی 
   ایمیل
  محمود بخشی کارشناسی مهندسی عمران-عمران  معاون فنی و اجرائی 23  mb@omranandish.com
  حمیدرضا خامنه کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات (IT) معاون پشتیبانی و نیروی انسانی 17 me@hamidreza.ir
   رضا سعودی شهابی کارشناسی ارشد مهندسی عمران-آب معاون برنامه ریزی 28  rss@omranandish.com
   آزیتا علیزاده کارشناسی ارشد حسابداری  معاون مالی  14 aa@omranandish.com

 • مدیران ارشد


  نام و نام خانوادگی 
   مدرک و رشته تحصیلی
   سمت
  رسول بهرامی کارشناسی مهندسی عمران-عمران   مدیر پروژه آب
  سید مجتبی میراحمدی کارشناسی ارشد مهندسی معماری  مدیر پروژه ابنیه
  سعید سعودی   کارشناسی مهندسی عمران-عمران مدیر پروژه آب
  حنانه کاشانچی کارشناسی مهندسی برق مدیر پروژه تاسیسات
  محسن حاجیپور کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات مدیر پروژه تاسیسات
  -- کارشناسی مهندسی عمران مدیر امور قراردادها
  حمیدرضا خامنه کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات سرپرست انفورماتیک
  حمیدرضا خامنه کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات سرپرست ماشین آلات
  حسن سلمانی کارشناسی مهندسی عمران مدیر دفترفنی و امور قراردادها


 • مشاوران


  نام و نام خانوادگی 
   مدرک و رشته تحصیلی
   سمت
  موسسه حقوقی پژواک گروه حقوقی مشاور حقوقی
  رهنمون لوتوس ایرانیان کارگزاری بیمه مشاور بیمه ای
  سعید عباسی کارشناسی بیمه مشاور بیمه ای

 • معاونت ها


  نام و نام خانوادگی 
   مدرک و رشته تحصیلی
   سمت
  تلفن داخلی 
   ایمیل
  محمود بخشی کارشناسی مهندسی عمران-عمران معاون فنی و اجرائی 23  mb@omranandish.com
  حمیدرضا خامنه کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات (IT) معاون پشتیبانی و نیروی انسانی 17 me@hamidreza.ir
   رضا سعودی شهابی کارشناسی ارشد مهندسی عمران-آب معاون برنامه ریزی 28 rss@omranandish.com
   آزیتا علیزاده کارشناسی ارشد حسابداری  معاون مالی 14  aa@omranandish.com

 • مدیران ارشد


  نام و نام خانوادگی 
   مدرک و رشته تحصیلی
   سمت
  رسول بهرامی کارشناسی مهندسی عمران-عمران   مدیر پروژه آب
  سید مجتبی میراحمدی کارشناسی ارشد مهندسی معماری  مدیر پروژه ابنیه
  سعید سعودی   کارشناسی مهندسی عمران-عمران مدیر پروژه آب
  حنانه کاشانچی کارشناسی مهندسی برق مدیر پروژه تاسیسات
  محسن حاجیپور کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات مدیر پروژه زیرساخت
  -- کارشناسی مهندسی عمران مدیر امور قراردادها
  حمیدرضا خامنه کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات سرپرست انفورماتیک
  حمیدرضا خامنه کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات سرپرست ماشین آلات
  حسن سلمانی کارشناسی مهندسی عمران مدیر دفترفنی و امور قراردادها


 • مشاوران


  نام و نام خانوادگی 
   مدرک و رشته تحصیلی
   سمت
  موسسه حقوقی پژواک گروه حقوقی مشاور حقوقی
  رهنمون لوتوس ایرانیان کارگزاری بیمه مشاور بیمه ای
  سعید عباسی کارشناسی بیمه مشاور بیمه ای