طرح احیای شاخه اصلی رودخانه ارس و تثبیت ساحل در محدوده بازه اضطراری توپراق کندی

احداث مخزن 20000 متر مکعبی بتنی فولاد شهر

اجرای پوشش بتن (لاینینگ)10 کیلومتراز مسیر کانال خاکی 18/5کیلومتر تاکستان - استان قزوین

تصفیه خانه بویین و میاندشت - استان اصفهان

اجرای خط انتقال از ایستگاه پمپاژ PS1تا ایستگاه پمپاژ PS2خط بن-بروجن - استان چهارمحال بختیاری

طرح احیای شاخه اصلی رودخانه ارس و تثبیت ساحل در محدوده بازه اضطراری توپراق کندی

احداث مخزن 20000 متر مکعبی بتنی فولاد شهر

اجرای پوشش بتن (لاینینگ)10 کیلومتراز مسیر کانال خاکی 18/5کیلومتر تاکستان - استان قزوین

تصفیه خانه بویین و میاندشت - استان اصفهان

اجرای خط انتقال از ایستگاه پمپاژ PS1تا ایستگاه پمپاژ PS2خط بن-بروجن - استان چهارمحال بختیاری

سامانه ها

سامانه ها

پروژه های شرکت در سراسر ایران

41

شهر/پروژه در ایران

پروژه های شرکت در سراسر ایران

پراکندگی پروژه های اجرا شده در سراسر کشور

41

شهر/پروژه در ایران

پیام مدیرعامل

پیام مدیرعامل


علی یاسائی

علی یاسائی

مدیرعامل


شرکت عمران اندیش تلفیقی از دانش فنی ، تخصص، تجربه، نوآوری جهت ارائه خدمات با کیفیت و مناسب به کارفرمایان محترم است ما بر این باوریم که توسعه شرکت جز با اتکا به منابع انسانی توانمند و متخصص، تحقق نخواهد یافت.
در همین راستا تلاش در جهت ارتقای کیفیت اجرایی پروژه ها با استفاده از دانش روز دنیا، رضایت کارکنان و تأمین منافع مالی کارفرمایان با حفظ کیفیت اجرایی پروژه با نگاه حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی، نه یک شعار، بلکه برای ما یک اعتقاد و باور است.
تدوین سیاست های توسعه ای در جهت نیل به هدف نهایی شرکت که همان خلق بالاترین ارزش برای کارفرمایان و کسب حداکثر رضایت آنان است، در دستور کار ما قرار گرفته و به همین منظور نیز افزایش بهره وری، بهبود مستمر، ارتقای دانش و کاهش هزینه های اجرایی پروژه ها جزو اولویت ها و برنامه های مدیران شرکت است.
در این میان شرکت عمران اندیش هم به عنوان یک بنگاه اقتصادی و با داشتن تجارب مفید، همواره تلاش نموده است گام هایی در جهت رشد و تعالی خود بردارد تا مجال تأمین رضایت حداکثری برای کارفرمایان را داشته باشد.


علی یاسائی

علی یاسائی

مدیرعامل


شرکت عمران اندیش تلفیقی از دانش فنی ، تخصص، تجربه، نوآوری جهت ارائه خدمات با کیفیت و مناسب به کارفرمایان محترم است ما بر این باوریم که توسعه شرکت جز با اتکا به منابع انسانی توانمند و متخصص، تحقق نخواهد یافت.
در همین راستا تلاش در جهت ارتقای کیفیت اجرایی پروژه ها با استفاده از دانش روز دنیا، رضایت کارکنان و تأمین منافع مالی کارفرمایان با حفظ کیفیت اجرایی پروژه با نگاه حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی، نه یک شعار، بلکه برای ما یک اعتقاد و باور است.
تدوین سیاست های توسعه ای در جهت نیل به هدف نهایی شرکت که همان خلق بالاترین ارزش برای کارفرمایان و کسب حداکثر رضایت آنان است، در دستور کار ما قرار گرفته و به همین منظور نیز افزایش بهره وری، بهبود مستمر، ارتقای دانش و کاهش هزینه های اجرایی پروژه ها جزو اولویت ها و برنامه های مدیران شرکت است.
در این میان شرکت عمران اندیش هم به عنوان یک بنگاه اقتصادی و با داشتن تجارب مفید، همواره تلاش نموده است گام هایی در جهت رشد و تعالی خود بردارد تا مجال تأمین رضایت حداکثری برای کارفرمایان را داشته باشد.

ارکان استراتژیک

ارکان استراتژیک

منشور سازمانی شرکت عمران اندیش

با گذشت بیش از بیست سال از عمر شرکت عمران اندیش در پروژه های عمرانی کشور، افتخار داریم که توانسته‌ایم  کیفیت و جایگاه برتر را به منصه ظهور رسانیده و عملی نماییم. امروز ما در خانواده عمران اندیش وظیفه حفظ اعتبار کسب شده را بر خود واجب دانسته و برای حفظ آن اهتمام می ورزیم اعتماد متقابل ناشی از کیفیت بعنوان پایه اصلی تفکر این شرکت بوده که باعث استقبال مستمر کارفرمایان شده است فعالیت های این شرکت بر پایه این سه اصل ارزش گذاری شده است.

تجربه و تخصص

استفاده از توان بالای نیروی انسانی متخصص، جوانگرایی، بهره گیری از نیروهای خلاق و کوشا باعث شد تا این شرکت در مسیر نوآوری و روزآمد شدن باشد و با نگاه تخصصی به حوزه های کاری و آشنایی با استراتژیها و تکنیک های بهینه و کارآمد رضایت کارفرمایان را جلب نماید

تعهد به ارزش‌ها

تعهد به ارزش ها يكي از اركان اصلي اخلاق در هر جامعه است به همين دليل اين مفهوم نقش محوري در تمام نظريه هاي اخلاق دارد تعهد به ارزش ها عاملي است كه سبب مي شود تا یک شرکت حتي بدون وجود كنترل كننده خارجي و به دليل انگيزه های دروني كار خود را به نحو احسنت به انجام برساند. ايجاد اقتدار وقدرت رقابت براي ورود به بازارهاي جديد تنها به وسيله تعهد به ارزش ها ،خلاقيت و مهارت امکان پذیر می باشد همین امر باعث شده این شرکت تمام تلاش خود را برای تحقق این هدف بکار ببرد.

اعتماد کارفرمایان

اعتماد متقابل ناشی از کیفیت برتر، بکارگیری تکنولوژی مدرن ساخت، روش های اجرائی مناسب، استفاده از تجهیزات پیشرفته با توجه به تجارب ارزشمند به عنوان پایه اصلی تفکر این شرکت از چنان اهمیتی برخوردار است که استقبال مستمر کارفرمایان و دست اندکاران پروژه ها گواه بر این ادعاست. 

منشور سازمانی شرکت عمران اندیش

با گذشت بیش از بیست سال از عمر شرکت عمران اندیش در پروژه های عمرانی کشور، افتخار داریم که توانسته‌ایم کیفیت و جایگاه برتر را به منصه ظهور رسانیده و عملی نماییم. امروز ما در خانواده عمران اندیش وظیفه حفظ اعتبار کسب شده را بر خود واجب دانسته و برای حفظ آن اهتمام می ورزیم اعتماد متقابل ناشی از کیفیت بعنوان پایه اصلی تفکر این شرکت بوده که باعث استقبال مستمر کارفرمایان شده است فعالیت های این شرکت بر پایه این سه اصل ارزش گذاری شده است.

تجربه و تخصص

استفاده از توان بالای نیروی انسانی متخصص، جوانگرایی، بهره گیری از نیروهای خلاق و کوشا باعث شد تا این شرکت در مسیر نوآوری و روزآمد شدن باشد و با نگاه تخصصی به حوزه های کاری و آشنایی با استراتژیها و تکنیک های بهینه و کارآمد رضایت کارفرمایان را جلب نماید

تعهد به ارزش ها

تعهد به ارزش ها يكي از اركان اصلي اخلاق در هر جامعه است به همين دليل اين مفهوم نقش محوري در تمام نظريه هاي اخلاق دارد تعهد به ارزش ها عاملي است كه سبب مي شود تا یک شرکت حتي بدون وجود كنترل كننده خارجي و به دليل انگيزه های دروني كار خود را به نحو احسنت به انجام برساند. ايجاد اقتدار وقدرت رقابت براي ورود به بازارهاي جديد تنها به وسيله تعهد به ارزش ها ،خلاقيت و مهارت امکان پذیر می باشد همین امر باعث شده این شرکت تمام تلاش خود را برای تحقق این هدف بکار ببرد.

اعتماد کارفرمایان

اعتماد متقابل ناشی از کیفیت برتر، بکارگیری تکنولوژی مدرن ساخت، روش های اجرائی مناسب، استفاده از تجهیزات پیشرفته با توجه به تجارب ارزشمند به عنوان پایه اصلی تفکر این شرکت از چنان اهمیتی برخوردار است که استقبال مستمر کارفرمایان و دست اندکاران پروژه ها گواه بر این ادعاست.

برخی از پروژه های انجام شده

برخی از پروژه های انجام شده

72

پروژه‌های انجام شده

17

پروژه‌های در دست اجرا

31

کارفرمایان

469

نیروی انسانی شاغل

72

پروژه‌های انجام شده

17

پروژه‌های در دست اجرا

31

کارفرمایان

469

نیروی انسانی شاغل

اخبار ویژه عمران اندیش

اخبار ویژه عمران اندیش


انتخاب شرکت عمران اندیش به عنوان پیمانکار برتر

شرکت عمران اندیش به عنوان پیمانکار نمونه و مجری برتر پروزه های عمرانی استان چهارمحال بختیاری انتخاب شد.

بیشتر

بازدید استاندار از پروژه استخر فرهنگیان رشت

استاندار گیلان از روند پیشرفت پروژه‌های استخر شنای فرهنگیان رشت بازدید کرد.

بیشتر

بازدید مسئولان شهر بلداجی از پروژه تصفیه خانه

بازدید سرزده مدیرکل آبفای چهار محال بختیاری با همراهی بخشدار بلداجی و امام جمعه از روند پروژه

بیشتر

انتخاب شرکت عمران اندیش به عنوان پیمانکار برتر

شرکت عمران اندیش به عنوان پیمانکار نمونه و مجری برتر پروزه های عمرانی استان چهارمحال بختیاری...

بیشتر

بازدید استاندار از پروژه استخر فرهنگیان رشت

استاندار گیلان از روند پیشرفت پروژه‌های استخر شنای فرهنگیان رشت بازدید کرد.

بیشتر

بازدید مسئولان شهر بلداجی از پروژه تصفیه خانه

بازدید سرزده مدیرکل آبفای چهار محال بختیاری با همراهی بخشدار بلداجی و امام جمعه از روند پروژه

بیشتر

کارفرمایان ما

کارفرمایان ما