احداث مخزن 20000 متر مکعبی بتنی فولاد شهر - استان اصفهان

احداث مخزن 20000 متر مکعبی بتنی فولاد شهر

پروژه شامل احداث مخزن 20000 مترمکعبی بتنی مدفون می باشد طرح این پروژه با توجه به نظر کارفرما در زمان برگزاری مناقصه مورد بازبینی توسط مشاور قرار گرفت که با بررسی مجدد طرح اولیه و باز طراحی و استفاده از روش نوین اجرایی در آماتور مصرفی در پروژه حدود 40% و در بتن ریزی فوندانسیون نیز حدود 20% کاهش مقادیر بتن همراه بوده است لازم به ذکر است برای اولین بار  در سطح کشور اجرای سقف مخزن بصورت جویست(پنل های پیش ساخته)و نه بصورت دال بتنی درجا اجرا شده است.

این پروژه در سال 1390 آغاز و در سال 1393 به اتمام رسیده است که بدلیل عدم اجرای ساختمان های جنبی و محوطه سازی توسط این شرکت و همچنین عدم اتصال خط انتقال آب امکان بهره برداری و افتتاح در زمان اتمام پروژه وجود نداشته است.

درصد پیشرفت

100%
مخزن فجر

تاریخ شروع عملیات اجرایی: 1390

تاریخ خاتمه عملیات اجرایی: 1393

گالری پروژه