لیست پروژه های در حال اجرای تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب

  • تصفیه خانه شهرک صنعتی یروجن

    سال شروع به کار پروژه: 1400

    کارفرما: شرکت شهرک های صنعتی استان چهارمحال و بختیاری

درصد پیشرفت پروژه

60%
  • تصفیه خانه پساب شهرک صنعتی شمس آباد تهران

    سال شروع به کار پروژه: 1401

    کارفرما: شرکت شهرک های صنعتی استان تهران

درصد پیشرفت پروژه

5%