اجرای پوشش بتن (لاینینگ)10 کیلومتراز مسیر کانال خاکی 18/5کیلومتر تاکستان -  استان قزوین

درباره پروژه

این پروژه شامل رویه برداری از کف کانال خاکی موجود ،اجرای عملیات رگلاژبدنه ،شیب داخل کانال خاکی موجود،اجرای بتن مگر برای پر کردن بستر و بدنه و اصلاح مقطع کانال خاکی موجود و اجرای بتن پوشش (لاینینگ)بر روی بستر آماده شده و پر کردن درز های پوشش بتنی با مصالح ماستیک پلی اورتان می باشد.

طول کانال حدود 5/10 کیلومتر بوده و مربوط به طرح تغذیه مصنوعی تاکستان می باشد لازم به ذکر است بدلیل وجود باد های با سرعت بسیار بالا در منطقه تبخیر آبهای سطحی بتن و ایجاد ترک در سطح کار باعث شده تاعملیات نگهداری از بتن با دقت بسیار بالا انجام پذیرد.

این پروژه در سال1395 آغاز ودر سال 1397 به اتمام رسید است.

درصد پیشرفت

100%
تاکستان

تاریخ شروع عملیات اجرایی: 1395

تاریخ خاتمه عملیات اجرایی: 1397

گالری تصاویر