بازدید مسئولان شهر بلداجی از پروژه تصفیه خانه

 

بازدید سرزده مدیرکل آبفای چهار محال بختیاری با همراهی بخشدار بلداجی و امام جمعه از روند پروژه

دکتر محمدی مدیرکل آب و فاضلاب استان چهار محال بختیاری به همراه با همراهی بخشدار، شهردار بلداجی، امام جمعه شهر و دیگر مسئولان از محل پروژه تصفیه‌خانه فاضلاب بازدید کردند.